SZÁMMISZTIKA

Mit mutat Fatima keze

Szerző:
Szabó Anna
Fatima keze egy alkimista orákulum, melyet a középkorban jóslásra, illetve sorselemzésre használtak. Fatima keze az ábécé összes betűjét tartalmazza, így bárkinek megmutatja a sorsát, akinek tudjuk a születési nevét.

 


Fatime keze egy arab talizmán, amely nagylelkűséget, szívélyességet és Isten jótékony erejét jelképezi. Az etruszkok ugyanezt a szimbólumot használták az igazság és a „fair play” megtestesítőjeként. A közhiedelem szerint di Cagliostro gróf, a 18. században élt itáliai orvos és alkimista fedezte fel újra ezt az ábrát, egy régi kéziratban, amelyre Saint Leon kastélyában bukkant, és amelyben kettős orákulumként utaltak rá. Az ő nevéhez kapcsolódik tehát a Fatima-keze számmisztikai orákulum újrafelfedezése. Ekkoriban kezdték el újra jóslásra és sorselemzésre használni a Fatima kezét, ezt a misztikus ábrát, amely a mindenkinek megmutatja a sorsát.

Ki volt Fatima, a titokzatos asszony

Fatima asszony Mohamed próféta egyik lánya volt. Khadijah, a próféta első felesége volt az anyja. Amikor felnőtt, Alihoz, Mohamed unokatestvéréhez ment feleségül, és két gyerekük lett: Hasszán és Husszein. Tisztasága miatt Fatimát Al-Batul( a tiszta lány, vagy szűz) néven emlegették még első fia születése után is. Másik neve Al-Zahra (fényes virágzás) volt. Mohamed a négy tökéletes nő egyikének tartotta őt. A másik három a felesége, Khadija, a fáraó felesége és Szűz Mária volt.

Az eredeti Fatima kéz, iszlám szimbólum volt

A Fatime keze talizmán a jobb kezet (amelyet az erény kezeként emlegetnek) foglalja magában, amelyen mindegyik ujj Fatima családjának egy-egy tagját jelképezi. A hüvelykujj Mohamedet, a mutatóujj Fatima asszonyt, a középső ujj Alit a férjét, az utolsó kettő pedig két fiát, Hasszánt és Husszeint. Az öt ujj egyben az iszlám öt pillérének szimbóluma is: (1.) megtartani a Ramadánt, az egyhónapos böjtöt, (2.) elzarándokolni Mekkába, (3.) alamizsnát adni a szegényeknek, (4.) elvégezni a szükséges mosakodási szertartásokat, és (5.) szembeszállni a hitetlenekkel.

Hogyan vált a sorselemzés ábrájává

Fatima kezét különleges módon ábrázolták a középkori kéziratokban. Itt a keze már nem az iszlám szimbólumokat, hanem számokat és betűket rejt, mely alatt ott van még a sors kereke is, ami arra utal, hogy aki belenéz Fatima kezébe, az megtudja a sorsát. Ez a későbbi módosítás ismeretlen eredetű, de azért vált népszerűvé, mert lehetővé tette az emberek számára, hogy némi személyiségelemzést is végezzenek. A kezet mezőkre osztották fel: minden mező egy betűt és egy hozzá tartozó számot tartalmazott. A sorselemzés úgy zajlott, hogy a nevet átváltották számokra, majd a számokat kielemezték a számasszociációs táblázat segítségével.

Hogyan használd

Első ránézésre bonyolultnak tűnik ez a módszer, de valójában egészen egyszerű az alkalmazása. A Fatima keze ábrát kell csak használni hozzá, majd a számasszociációk közül kikeresni a számokhoz tartozó leírást.
A magyar ábécében vannak ékezetes betűk is, de ebben az esetben is működik a Fatima keze jóslás. Az ékezetes betűknek egyszerűen az ékezet nélküli párjukat kell használni. A betűk számértéke nem változik meg az ékezettől. Ha mondjuk, a névben van egy á-betű, akkor azt vedd a-nak (1), ha é-betű, akkor az e-betű (5) lesz stb.
Ha a számok összege túllépi az 1999-et, akkor vonj ki kétezret a kapott számból.

Példa

A választott név: Kovács Eszter

1. lépés

Először is írd le a név betűit egy papírra, egymás alá, majd vedd elő a Fatima keze ábrát, és nézd meg, melyik betűhöz melyik számérték tartozik. Írd a számokat a betűk mellé. Ne feledd, az ékezetes betűknél nem kell figyelembe venni az ékezeteket. 

 K – 10   E - 5
 O – 50   S - 90
 V – 700  Z - 500
 A – 1     T - 100
 C – 3     E - 5
 S – 90    R - 80

2. lépés

Most add össze az összes betű mellé írt számot.
10+50+700+1+3+90+5+90+500+100+5+80 = 1634
A kapott összeg lesz az illető névszáma.
A név szám tehát: 1634

3. lépés
A kapott összeget bontsd fel az alábbi módon: 1000, 600, 30 és 4

4. lépés

Most jöhet a kiértékelés a számasszociációk alapján.
Eszter élete folyamán meg fogja tapasztalni a mindent elsöprő sikert (1000). Sajnos azonban sok ellenséggel, rosszakaróval kell megküzdenie (600). A szerelemben szerencsés lesz, sikeres és boldog házasság vár rá (30). Fontos számára a tudás és a hatalom, minden igyekezetével azon lesz, hogy elérje céljait (4). Mivel a többi szám alapvetően szerencsés, várhatóan mindent elér, amit kitűzött maga elé.

Példa 2

A választott név: Kis Dia

1. lépés


A sorselemzést mindig a név betűinek kikeresésével kezdjük. Vedd elő a Fatima keze ábrát, és nézd meg, melyik betűhöz melyik számot rendelték hozzá. Írd fel a név betűit egy lapra, egymás alá. Ebben a névben nem szerepel ékezetes betű, így az sem bonyolítja a helyzetet.

 K –10        D - 4
 I – 9          I - 9
 S – 90        A – 1

2. lépés

Add össze az összes betű mellé írt számokat.
10+9+90+4+9+1 = 123
A név száma: 123

3. lépés

A kapott összeget bontsd fel az alábbi módon: 100, 20, 3.

4. lépés

A számok jelentését keresd ki a számasszociációk közül.
Diának sikeres sorsa lesz, hiszen bármit is tesz, azt dicsőség övezi, és mindig elnyeri kiérdemelt jutalmát (100). A diadalmenet azonban nem lesz csalódásoktól és könnyektől mentes (20). Azonban az intuíciói és misztikus tapasztalatai segítik útját.

Számokhoz tartozó értelmezések

1. Szenvedély, elkötelezettség, siker.
2. Halál, szerencsétlenség.
3. Intuíció, miszticizmus.
4. Tudás, hatalom, igyekezet.
5. Szeretet, vagyon, boldogság.
6. Munka, elégedettség.
7. Megfontoltság, elmélyültség, ártatlanság.
8. Az igazság szeretete, családi értékek.
9. Fájdalom, bánat, kritika.
10. Siker a nehézségek után.
12. Jó szerencse, jó fordulat.
13. Hitetlenség, cinizmus, negatív hozzáállás.
14. Őszinte szeretet, odaadás.
15. Szépség, csodálat.
16. Szerelem, szexualitás, őszinteség.
17. Állhatatlanság, kacérság.
18. Csökönyösség, szűklátókörűség.
19. Nincs értelmezés.
20. Csalódás, könnyek.
21. Könyörtelen, otromba, nyughatatlan.
22. Diszkrét, körültekintő, kifürkészhetetlen.
23. Titok, tiszteletreméltóság, lassú előrehaladás.
24. Közöny, önteltség, önzőség.
25. Éleslátás, intelligencia, siker.
26. Jótékony hatás, értékesség, szolgálatkészség.
27. Bátorság, elkötelezettség.
28. Gyengédség, szeretet, nagylelkűség.
29. Nincs értelmezés.
30. Házasság, hosszú távú kapcsolatok, siker.
31. Törekvés, eltökéltség, eredmény.
32. Tisztaság, visszafogottság, erény.
33. Bámulatos, értékes, tiszteletreméltó.
34. Kitartás, tolerancia, szorongás.
35. Erő, vitalitás, jó egészség.
36. Inspiratív, cselekvésre késztető, hozzáértő.
37. Jóság, tolerancia, testi szerelem.
38. Mohóság, tökéletlenség, vágy.
39. Nincs értelmezés.
40. Kedélyesség, vidámság, öröm.
41. Vétkek, szabályszegés, érdemek hiánya.
42. Utazás, kockázat, bánat.
43. Istenfélő, becsületes, spirituális.
44. Gőg, üres pompa, rátermettség.
45. Képzelőerő, megfontoltság, siker.
46. Bőség, jómód.
47. Szerencse, hosszú élet, egészség.
48. Ítélet, csalódás.
49. Nincs értelmezés.
50. Rabság után szabadság.
60. Veszteség, egyedüllét, magány.
70. Racionális, logikus, tudományos.
80. Hosszú élet, gyógyulás, egészség.
90. Kritikátlan, megkülönböztetést nem ismerő.
100. Siker, jutalom, dicsőség.
200. Határozatlanság, bizonytalanság, gyengeség.
300. Derűs, sztoikus, nyugodt.
400. Szépség, műveltség, túlfűtöttség.
500. Jutalom, elfogadás, tisztelet.
600. Ellenségeskedés, rosszakarat, gyanakvás.
700. Erkölcsös akarat, erő, vitalitás.
800. Hatalom, dicsőség, utazás.
900. Jutalom, erő, szerénység.
1000. Mindent elsöprő siker.

 


 

Szólj hozzá Te is!
SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL