Adatvédelmi nyilatkozat
1. Az adatkezelő neve: Best Webholding Kft.

2. Az adatkezelő címe: 1105 Budapest, Harmat u. 14/a.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

4. Elérhetőség: noiportal@noiportal.hu
5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: e-mail, keresztnév, felhasználónév (nick), irányítószám, születési dátum.

B. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok: vezetéknév, telefonszám, lakcím (levelezési, értesítési cím), családi állapot.

C. A Női Portál megtekintése során rögzítésre kerülhet a felhasználó számítógépének IP-címe. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

D. A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el.

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (hírlevél fogadása, hozzászólás a fórumhoz, nyereményjáték), valamint a megrendelt szolgáltatás (hírlevél) kiküldésének lehetősége. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással (hírlevél) vagy regisztrációjának törlésével megtilthatja.

B. A Női portál használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a Best Webholding Kft. által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP-címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.

C. Az anonim látogató-azonosító mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A Best Webholding Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat (cookie) a többi szolgáltatóhoz hasonlóan abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információ-használati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a Best Webholding Kft., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az Eszközök menüben a Beállítások/Internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek, illetve személyre szabott reklámok esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.

B. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti.

C. A Női Portál használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított legalább fél évig tárolja a rendszer az adatokat.

10. A személyes adatok törlése: a felhasználó a bejelentkezés után a Profilom menüben törölheti regisztrációját,illetve valamennyi adatát. A törléskor minden megadott személyes adat, hozzászólás, hirdetés stb. megsemmisül.

11. Személyre szabott reklámok: a felhasználók érdeklődési körének megfelelően, a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7.A. pontban található adatokat – amennyiben a felhasználó bejelentkezéssel azonosította magát – a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott tartalmak jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó regisztrációjának törlésével megtilthatja. A Női Portál fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak reklámleveleket küldjön.

12. Adatfeldolgozó megnevezése: Best Webholding Kft.

13. Adatfeldolgozás megnevezése: A 7-es pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer (hardver és szoftver) üzemeltetését a Best Webholding Kft. végzi.

14. Adatfeldolgozó címe: 1105 Budapest, Harmat u. 14/a.

15. Adatbiztonsági intézkedések: a személyes adatokat 24 órás őrzéssel védett szervereken tároljuk.

16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: a Női Portál fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a noiportal@noiportal.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az Adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

18. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf.

20. Női Portál Facebook Adatvédelmi Szabályzat

20.1. Az Alkalmazásokban való részvétel önkéntes. 

20.2. A felhasználó az Alkalmazás használatával beleegyezését adja ahhoz, hogy: 

a., a Facebook.com-on megosztott adatait felhasználjuk az alkalmazásokban, valamint, hogy azt statisztikai célokra felhasználjuk. 

b., Az Női Portál és szerkesztői vállalják, hogy az adatokat bizalmasan kezelik. Valamint tájékoztatja a Játékosokat, hogy adataik harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra (az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása). 

20.3. Az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

21. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát afejlesztes@noiportal.hu e-mail-címen.