EZOTÉRIA

A Tarotról...

Szerző:
Szabó Anna
A tarot ősi szimbólumrendszerének eredete az idők homályába vész.

Ez az örökzöld bölcsesség valószínűleg részben az ókori Egyiptomból, részben az ősi Indiából származik. Egyes források szerint a tarot a legendás, elsüllyedt Atlantiszról öröklődött át, sorosan összeforrva a mágiával!


Az ókori Egyiptomban a tarot a beavatási ritusokhoz volt használatos, majd a középkorban, minden bizonnyal a kereszténység terjedésével háttérbe szorult, mi több üldözték is a „fekete mágia” e megnyilvánulását, és csak a XVII. századtól kezdték el újra alkalmazni.
A tarot jelképei időtlenek, mint az ember szelleme. Eszméinek, amiket hordoz, nincs kezdetük, és nem múlnak el soha. A tarot szimbólum ősképekben minden konkrét folyamatot megelőz mágikus okként. Lényegük a lét! A tarot szimbólumai a már létrejött dolgok között a kötő és az oldó formulát hordozzák. Bennük rejlenek és fogannak meg a bolygókat benépesítő közösségek és egyének bonyolult élete, és történelme. Ma már nemcsak az okkultisták törnek ki a háromdimenziós lét korlátaiból, hanem az új korszakok tudománya is több dimenziót vesz számításba. Az időtlen lényeget a megváltozott igényeknek megfelelően új formába öltözteti a modern hermetikus filozófia, biomágia, dimenziófizika, asztro- és pszichokémia.
A tarot jelképek mindegyike egy-egy hosszú lépcső tetején nyíló kapu. Ezen a lépcsőn lépdelve fokról fokra felemelkedve jut át az ember a halált a halhatatlanságtól leválasztó képzelt falon. A felemelkedéshez, a feljebb jutáshoz átélt tapasztalat vezet. Az érdeklődő emberek számára, akik nagy erőfeszítés árán meg akarják találni a járható utat, a tarot megteremti, hogy a múltból a jövőbe és onnan az örök jelenbe pillanthassunk.

A tarot a Kabbalából ered. A tarot kártya huszonkét nagy arkánumból és ötvenhat kis arkánumból áll. A tarot nagy arkánumai az ember fejlődését és spirituális életútját jelképezik, míg a kis arkánum ennek részleteit fejti ki négy alapelemre, földre, vízre, levegőre és tűzre bontva.
Az érme vagy pentákulum a föld, a kehely a víz, a pálca vagy kard a levegő és a tőr vagy a bot a tűz szimbóluma.
A tarot kis arkánumának ötvenhat lapja négyszer tizennégy lapra oszlik. Tartalmaz Ász (1) lapot, egy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10-est, és az Udvari lapokat, melyek a Király, Királynő, Lovag és az Apród.
A kis arkánum lapjai, ahogy a huszonkét nagy is, egy kört alkotnak. A legmagasabb szinten áll az Ász, azaz az energia tiszta, vagy szellemi formája, ez a kör középpontja, a Kapu, ahol elérhetjük a következő fejlődési szintet, azaz kört. A 2-es, 3-as, 4-es lapok a fejlődést, az előrelépést, az 5-ös, 6-os kártyák a harmóniából való kizökkenést, a csúcspontot, vagyis magát a konfliktust jelképezik. A 7-es és a 8-as lap az "ezután állapot", az erők összeszedése, a károk felmérése, majd a 9-es és a 10-es a megoldás, ami egy újabb kijárathoz vezet.
Az Udvari kártyák elsősorban személyeket, minőségeket jelölnek. Asztrológiai értelemben a Király a kardinális, a Királynő fix, míg a Lovag a labilis jelleget képviseli. Az Apród kártyák az egyes elemek közötti Kapuk. Segítségükkel lehet továbblépni akár egy adott problémán, akár egy fejlődési szinten.

Kardinális jegyek: Kos, Rák, Mérleg, Bak
Fix Jegyek: Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő
Labilis jegyek: Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak
A tűz jegyek: Kos, Oroszlán, Nyilas
A föld jegyek: Bika, Szűz, Bak
A levegő jegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő
A víz jegyek: Rák, Skorpió, Halak
A tűz jegyek a Botokhoz, a föld jegyek az Érmékhez, a levegő jegyek a Kardokhoz, míg a víz jegyek a Kelyhekhez tartoznak.

A tarot huszonkét nagy arkánuma:
. Bolond
. Mágus
. Papnő
. Uralkodónő
. Uralkodó
. Főpap
. Szeretők/Válaszút
. Diadal
. Igazság
. Remete
. Szerencsekerék
. Erő
. Az Akasztott
. Halál
. Mérték
. Ördög/Kísértés
. Torony
. Csillag
. Hold
. Nap
. Ítélet/Feltámadás
. Világ

A Tarot alkalmazása.
A Tarot nem jóskártya. Nem ad felvilágosítást arra, mi lesz a jövőben, inkább segít abban, hogy a körülmények felismerésével és figyelembe vételével megtanuljunk önállóan dönteni, és ezzel alakítani a saját sorsunkat.
A tarot egyaránt tartalmazza a múltat, a jelent és a jövőt. A nagy arkánum olyan, mint egy térkép, megmutatja a lehetséges utakat, azt, hol állunk éppen, honnan érkeztünk el idáig, és milyen lehetséges útvonalon érhetjük el célunkat. A kis arkánum lapjai jelzőtáblák ezeken az utakon.
Ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjuk alkalmazni a lapokat, meg kell értenünk, hogy mindennek van oka, semmi nem véletlen! Az jelenlegi helyzetünk (még ha ezt nem is látjuk mindig azonnal) a múltbeli tetteink következménye, és a jövőnk a jelenlegi döntéseink eredménye lesz. Ezt nevezzük Karmának.

Szólj hozzá Te is!
SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL