REJTÉLY-MISZTIKA

Ez az 5 jel harangozza majd be az Antikrisztus eljövetelét!

Egy napon – remélhetőleg egy igencsak távolin - az Antikrisztus fel fog emelkedni, hogy becsapja a világot. - árulta el egy jeles Biblia kutató, felsorolva azokat az eseményeket, jeleket, amelyek megelőzik az Antikrisztus Krisztus megérkezését és Jézus visszatérését.

A bibliai próféciák szerint az Antikrisztus az utolsó napokban támad fel, hogy hamisan Messiássá nyilvánítsa magát. Az Antikrisztus megpróbálja felemeltetni magát, az emberek uralkodójaként még Jézus Krisztus második eljövetele előtt. Az Antikrisztus megérkezésével kapcsolatos jóslatok megtalálhatók az Újszövetségben, köztük János leveleiben.

A János 2:22 -ben például a Biblia az Antikrisztust hazugként írja le, aki tagadja Jézus Krisztus istenségét.

Hamis Krisztust emlegetnek Máté evangéliumában is, ahol Jézus figyelmezteti tanítványait, hogy ne váljanak a hamis próféták áldozatává.

Jézus azt mondta: " Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék.”

Bár senki sem tudja, mikor emelkedik fel pontosan az Antikrisztus, Tom Meyer professzor, a kaliforniai Shasta Biblia Főiskola és Végzős Iskola professzora elmondta az Express.co.uk-nak az események sorrendjét az Antikrisztus érkezésétől a visszatérő Krisztussal való összecsapásáig.

Meyer professzor azt mondta, hogy erre már Pál apostol is felhívta a figyelmünket. 

1 jel: Aposztázia

Pál szerint az első esemény az aposztázia lesz, vagyis a hitehagyás. Meyer professzor szerint a görög aposztázia szó jelenthet eltévelyedést vagy lázadást, de értelmezhető távozásként vagy eltűnésként is. Az első angol nyelvű bibliafordítások a szót távozásként, illetve eltűnésként is értelmezik.

Pál azonban nem határozta meg, mit jelent ez az eltűnés.

Meyer professzor így folytatta: "A legtöbb keresztény azt gondolja, hogy bár ez eltérést jelent a keresztény hit kardinális tanaitól, de valószínűleg maga az egyház távozását jelenti.
Az egyház távozik vagy áldozata lesz az első eseménynek.”

2. jel: Az Antikrisztus felemelkedése

A második megjövendölt esemény az Antikrisztus kinyilatkoztatása lesz.

Az elképzelés az, hogy az Antikrisztus Jézus Krisztus eljövetelét tükrözve gúnyosan kinyilatkoztatja magát.

3. jel: Az Isten kicsúfolása

Meyer professzor szerint a harmadik esemény Izrael Istenével szembeni ellenállás lesz.

A bibliaszakértő azt mondta: "Miután „igazi Krisztusként " felemelteti magát az Antikrisztus, elhiteti, hogy ő az élő és igaz Isten.

4 jel: A harmadik zsidó templom

"A negyedik esemény a még megépítetlen harmadik zsidó templommal áll kapcsolatban; ahol majd megmutatja magát, mint "Jeruzsálem igazi Messiásaként.

5. jel: A Sátán visszatérése

Meyer professzor szerint a Sátán az Antikrisztusban megtalálja megtestesülésének kulcsát, amint eljön a kinyilatkoztatás ideje.

6. jel: Krisztus visszatérése

Meyer professzor elmondta: "Az utolsó, hatodik esemény az, hogy az igazi Krisztus lejön az égből, és eljövetelének fénye elnyeli az Antikrisztust."

Meyer professzor a közel-keleti nyelvek szakértője, aki több mint 20 könyvet írt a Bibliáról.
 

Szólj hozzá Te is!

OLVASS TOVÁBB!

SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL