REJTÉLY-MISZTIKA

Közeleg a III. világháború? - A Fátimai jelenések 2. rész

Azt már tudjuk, hogy Szűz Mária létezik, a Vatikán elfogadta és csodának minősítette a jelenéseket, illetve azt is, hogy a híres Fátimai jóslatokból kettő már beteljesült. De mi a helyzet a harmadik jóslattal? A II. Világháborúnál is rosszabb vár ránk?

A negyedik jelenés

Augusztus 13-án már legalább 15.000 néző jelent meg a Cova da Iriában. Ellenben dél időre járt, és a látnokok nem voltak sehol. Kiderült, hogy a gyermekeket letartóztatták és börtönbe zárták. A körülállók éppen elindultak volna a kerületi elöljáróhoz, amikor hirtelen mennydörgés hallatszott. Villám cikázott és a tölgyfa körül gyönyörű felhő képződött. Tíz perc múlva felemelkedett a felhő és eltűnt. A Szűzanya betartotta a szavát és megjelent. Augusztus 15-én végül elengedték a gyerekeket.

Augusztus 19-én, Lúcia és Francisco együtt őrizték a nyájat a kisfiú bátyjával, Jánossal, a Valinhos nevű helyen. Hirtelen észrevették, hogy a levegő átszíneződik, ahogy a jelenések előtt. Máris jött a villám és Lúcia azonnal hívatta Jacintát. Az Úrnő újból figyelmeztette a gyermekeket a rózsafüzér-imádságra és kérte őket, hogy a következő két hónapban tartsák be pontosan a megbeszélt időpontot.

Az ötödik jelenés

Szeptember 13-án már több mint 20.000 ember jelent meg a jelenés színhelyén. Délben elhomályosodott a Nap fénye, majd a kíváncsiak és a hívők legnagyobb ámulatára fénylő gömb jelent meg az égen, amely lassan lebegve haladt kelet felé. Ötödik látogatása alkalmával azt mondta a Szűzanya a kicsiknek, hogy csak folytassák a rózsafüzér-imádságot, hogy kikönyörögjék a háború végét. Azután megígérte, hogy októberben Szent Józseffel és a Kisded Jézussal tér vissza. Meghagyta nekik, hogy a jövő hónap 13-án biztosan jöjjenek el.

A hatodik jelenés – A napcsoda

Október 13-án már 70.000 ember sereglett a helyszínre. Esős, hűvös nap volt. Mindenki tanúja akarta lenni a beígért nagy csodának. Mária, mint mindig, óramű pontossággal megjelent.

A jelenés elmondta, hogy ő Rózsafüzér Királynője és az a kívánsága, hogy ezen a helyen kápolnát építsenek a tiszteletére. Hatodszor is ajánlotta a mindennapi rózsafüzér imádságot. Hozzátette még, hogy a háború már a vége felé közeledik és a katonák hamarosan hazatérhetnek. Azután rögtön visszatért üzenetének lényegéhez: ,,Az emberek javuljanak meg és kérjenek bocsánatot bűneikért.", és  ,,Ne bántsák meg többé az Urat, akit úgyis annyiszor megbántottak már!" Ez volt Mária végső szava és a Fátimai üzenet lényege. Azután széttárta a kezét, amelyből fény sugárzott és ujjával a Napra mutatott. Az eső hirtelen elállt és a napkorong láthatóvá vált. Ám nem aranyszínben, hanem ezüstösen csillogott, mint a Hold. Majd forogni, „táncolni" kezdett a saját tengelye körül, mint egy tüzes kerék, sárga, zöld, vörös, kék és ibolyaszínű sugarak szórt maga körül. Egy pillanatra megállt, majd újból forogni kezdett. Ismét megállt és megint elindult, harmadszor is forogni kezdett és még tovább szórta a tündöklő színeket. Aztán hirtelen, mintha a Nap leszakadna a mennyboltról és feléjük zuhanna.

A gyermekek a Nap mellett hirtelen megpillantották a Szent Családot, ahogy azt Mária ígérte, és Lúcia még magát Istent is megcsodálhatta. Mint kiderült a csodát sokan látták még, öt vagy még több kilométernyi távolságban Fátimától.

A fotó a Napcsoda napján készült

A történet vége

A három gyerek közül kettő spanyolnáthában meghalt. Francisco 1919-ben, Jacinta 1920-ban. Az egyedüli túlélő Lúcia volt, aki először Dorottya-rendi, majd karmelita apáca lett. Évekkel később Lúcia nővér azt is leírta, hogy 1916 áprilisa és októbere között háromszor jelent meg neki egy angyal, aki imádságra és bűnbánatra szólította fel. Lúcia, 2005.02.13-án halt meg 93 évesen.

1930.10. 13-án Isteni Gondviselés című rendeletében a jelenéseket hivatalosan elfogadottnak nyilvánította, és engedélyezte a Szűzanya tiszteletét Fátimában.

A harmadik titok

A Vatikán 2000. 06. 26-án nyilvánosságra hozta a harmadik fátimai titkot, amit Lúcia egy másik levélben hagyott meg. Kérése csupán az volt, hogy 1960-ig ne nyissák ki a borítékot. Miért halogatták hát még 40 évig a felolvasását? Mert az akkori pápa úgy hitte, hogy a levél tartalma pánikot keltene a világban.

„J. M. J.

Az 1917. július 13-án, a fatimai Béke-völgyben kinyilatkoztatott titok harmadik része:
Az én Istenem iránti engedelmességből - aki Őexcellenciája, a Főtisztelendő leiriai Püspök úr, valamint Ön és az én szentséges Anyám által adott erre parancsot nekem - írok Önnek.


A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással. Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta: "Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!" Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk "valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna emberek", láttunk egy fehérbe öltözött püspököt "akiről úgy gondoltuk, ő a Szentatya". Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.


Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők. A kereszt két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez közeledő lelkeket.
Kelt Tuyban, 1944. március 1."

Ezek alapján úgy fest, a Szűz anya megakadályozott egy lehetséges atomháborút (vagy bármi más katasztrófát), amikor az angyal kinyújtotta volna a kardját, hogy lesújtson ránk. Vagy ez talán nem is a múlt?

Ami a pápával kapcsolatos részt illeti: 1981.05 13-án merényletet követtek el II. János Pál ellen. Ekkor döbbent rá, hogy a szöveg róla szól. Meg kellett volna halnia, de Mária megmentette. Majd következett a második merénylet, a fátimai látogatás során. Ezután hozta meg a legfőbb döntést, amit Mária kérésére Lúcia már annyiszor indítványozott a korábbi pápáknak. II. János Pál összehívta az összes püspököt, az ortodox egyháztagokat is beleértve, és felszentelték Oroszországot, 1984.03. 25-én. A kommunizmus bukása megkezdődött.

Ámde sokak szerint ez nem a teljes üzenet, és van még valami. Azon a napon, amikor a pápa felfedte a titkot, aki látta a szöveget, azt mondta, hogy úgy 20-25 sornyi írásról van szó. Csakhogy a Vatikán példánya 62 soros, és azon, amit a pápa felolvasott, nem volt rajta Lúcia aláírása, pedig mindegyik hiteles levél végén megtalálható volt. Persze mindenki azt állítja, hogy az egészet elmondták. De ha így van, miért féltek felolvasni 40 éven keresztül? Egyesek szerint, a harmadik titok egy nukleáris fenyegetésről szól. Éppen ezért nem kevesen gondolják azt, hogy nemzeteket eltörlő háború lesz vagy pedig a világbéke jön el. De vajon melyik?

A képen a néhai II. János Pál pápa és Lúcia látható

 

SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL