MÁGIA

Így tegyél szert varázserőre! - Az ősi egyiptomi mágia misztériuma

Ismerkedj meg az egyiptomi mágia igazi arcával! Felfedjük előtted a mágia titkát, hogy akár te is a papok és papnők újtára léphess! Igazi varázserőre vágysz? Szeretnéd előhozni vagy fejleszteni természetfeletti képességeidet? Vagy csak jól jönne egy kis plusz energia? Akkor mondd el a varázsszöveget és gyűjtsd a hekát!

Az Ókori Egyiptomban a mágia szerves részét képezte a vallásnak, és alapja szorosan kapcsolódik a mitológiához. Továbbá nagy szerepet játszik mágiájukban és vallásukban az állatkultusz. Hiszen isteneik rendelkeznek szent állatokkal és maguk is képesek állati alakot ölteni.

Ellenben, csak a mai utókor számára egyértelmű az, hogy az Egyiptomiaknak vallásuk volt. Ugyanis a hieroglif emlékműveiken és szent írásaikban egyáltalán nem említik a „vallás" szót, mivel nem is létezett náluk olyan. Az egyiptomiak mágiája a hekán alapszik. Vallás helyett, hekájuk volt. A szó jelentése „,mágikus erő", amivel minden varázsló, és mágus (akár nők is) rendelkezett, amennyiben képes volt megérteni, magába fogadni és uralni. Tehát egy mágusnak előbb nem kevés belső fejlődésre volt szüksége ahhoz, hogy utána „praktizálhasson" és egyáltalán használni tudja az erőt.

Ahhoz, hogy valaki képes legyen a hekát működésre bírni, megszentelt térre, bűvös szavakra, jelekre és rituáléra volt szükség. Márpedig egy olyan ember, aki képes a természetfelettit és ezáltal a világot befolyásolni, igencsak el kellett a fáraó udvarába. Ám ha valaki nem volt született tehetség, akkor hosszú út állt előtte. A fáraók korában, az úgynevezett neofita képzése és beavatása egy speciális iskolában folyt, amiket úgy nevezetek „Élet Háza". A szigorú tanítás után végül kevesen váltak beavatottá. Ezeket a beavatottakat, a papokat és papnőket, az „Élet Házának írnokaként" ismerték, ami egy cím azoknak, akik elérték a mágikus erő legmagasabb fokozatát. Rendkívül bölcsen kerültek ki az iskolából, ezáltal még jobban megértették a kozmoszt, a világ működését, és más különleges képességekkel bírtak.

Thot a legnagyobb mágus

Az ókori Egyiptomban az íbiszfejű Thot isten a mágia legnagyobbika és atyja. Olyan címeket tudhat magának, mint a Szavak Erejének Mestere, A háromszor Legbölcsebb, A Varázslat Legnagyobbja, Az Isteni Szó Mestere, A Háromszor Legnagyobb. Akkora hatalommal bírt, hogy ő volt az „Istenek Bírája" és Ozírisz írnoka. Thotról köztudott volt az a tény, hogy az igazságot mindenek elé helyezte. Az is tudott volt, hogy a mágia alkalmazásánál, rendkívül fontos, hogy a kiejtett szavakat az igazság töltse fel. Így ő volt a mágikus igazság megtestesítője.

Mire használták a mágiát?

Mágiájukat különféle célokra használták. Végeztek termékenységgel kapcsolatos mágiát, a jobb termésért, hogy megáradjon a Nílus, illetve a gyermekáldás érdekében is. Fontos volt a jólét, a szerencse és az anyagi javak megszerzése is. Szerelmi- és szexuál mágiát is alkalmaztak, hogy megszerezhessék valakinek a szerelmét. Az időjárást is gond nélkül tudták uralni. Ám erejüket arra is használták, hogy befolyásolják az igazságszolgáltatást, megátkozzanak valakit, betegséggel, bánattal sújtsák. Az ellenséget érje utol a szerencsétlenség, de védelemmel is képesek voltak szolgálni minden rossz ellen. Ezen felül szinte bármire képesek voltak, amit csak a fantáziájuk megengedett nekik. Arról nem beszélve, hogy kiválóan értettek a jósláshoz is, akár tárgyak segítségével, vagy amennyiben valaki született látnok volt.

Hogy használták a hekát?

Például Szavak által. Bizonyos mágikus szavakat csupán elég volt kimondani vagy leírni ahhoz, hogy hasson. Ehhez tartozhatnak még a mágikus jelek is, hiszen vallásuk szerint a hieroglifák is tartalmaznak mágikus energiát. De a jellegzetes varázsigéket is idesorolhatjuk. Kicsivel hosszabb varázsmondatok, amiket kántáltak, vagy egyszer elszavaltak.

Végeztek rituálékat és szertartásokat. Olyan ceremoniális műveletek, ahol segédeszközökkel, hosszú varázsszövegekkel dolgoztak. Az ilyen mágiát templomban vagy más felszentelt területen kellett végezniük, mint például házi szentélyükben, oltáruk előtt.

Sokszor használtak invokációt. Gyakran fordultak közvetlenül az istenekhez a segítségüket kérve, megidézve őket. Mindegyik istennek külön idéző, hála, segélykérő szövege, avagy imája van. Illetve a pap(nő) el is mehetett a templomaikba, ahol különféle áldozatokat mutathattak be nekik. Néha az is elég volt, ha csak belefoglalták neveiket a varázslatukba.

Heka gyűjtése

Szeretnél Te is varázserőre szert tenni? Vagy csak elérni, hogy az átlagnál jobb megérző képességgel rendelkezz? Esetleg el kellene a mindennapokhoz egy kis többlet energia? Akkor szánj mindennap egy kis időt arra, hogy gyertyafény mellett, elmond a következő sorokat:

„Nuk Tem-Khepera kheper t'esef her uart mut-f.
Ertau unsu en ami Nu, behennu en amiu t'at'at.
Ask temt-na heka pen entef, kher se entef kher-f, betenu er thesem,
kak er sut.
A anen makhent ent Ra!
Rut aqi-k em mehit em khent-ek er Se-mesert em neter-khert.
Ask temt-na heka pen em bu neb enti-f, kher se entef kher-f, betenu
er thesem, khak er sut.
Arit kheperu em ertu mut em qemam-tu netearu em sekeru.
Erta-entu muf seref en neteru.
Ask erta-na heka apen kher enti-f betenu er thesem, khak er sut,
khak er sut."

„Én vagyok a meg nem teremtett isten. Előttem a káosz lakosai kutyák, főnökeik, pedig csupán farkasok. Összegyűjtöm minden helyről a hatalmat, minden személytől, gyorsabban, mint maga a fény. Köszöntés neki a mennyekben, ki erős még a sötétség rémuralma előtt is. Ő összegyűjti minden helyről a hatalmat, minden személytől, gyorsabban, mint maga a fény. Ő teremti az isteneket egyedül a csendből és jólétet ad nekik. Ő adományozza nekem ezt a hatalmat, minden helyről, gyorsabban, mint az árnyék, mely követi a fényt." (Fordította: Osara)

Hunyd be a szemedet, koncentrálj. Lásd, hogy a fénynél is sebesebben a világ minden részéről, az égből, a földből, mindenhonnan árad feléd az erő és Te aranyfényben úszol. Érezd, ahogy a kellemesen meleg, aranyszínű hekával töltődik fel a tested amely növeli az erődet.

Nyugodtan megpróbálkozhatsz az eredeti egyiptomi szöveggel, próbáld meg fonetikusan kell kiejteni. Ha ott rejlik benned az erő és az istenek is úgy kívánják, helyesen fogod mondani és megkapod a hekát! Légy kitartó!

SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL