LELKIPATIKA

Így programozhatod a sorsodat

Egyre nagyobb publicitást kap az emberi gondolatok teremtő ereje. Bennem is felvetődött a kérdés, vajon ténylegesen van-e bárminemű valóságalapja az elménk alkotó erejéről legendákat zengő szlogeneknek, illetve, ha igen, akkor miként aknázhatnánk ki e varázslatos képességünket? Íme, egy lehetséges válasz.

 

Az ősi mitikus kontinens, Atlantisz, látszólag csak kevés emléket hagyott hátra maga után. Főként Platón leírásaiból és még néhány ókori szerző, mint Proklosz, Marcellinus vagy éppen Manethón, töredékeiből ismerhetjük meg e letűnt kultúra spirituális életét. Ha azonban mélyebbre kívánunk pillantani az idő kútjába, akkor látnoki erőre van szükségünk. Ennek segítségével valóban betekintést nyerhetünk a „Lét Fellegvárának” nevezett, hajdanvolt civilizáció mágikus, szent tudományaiba.

Atlantisz azzal érdemelte ki a „Lét Sasfészke” kitűntető titulusát, hogy lakóinak javarésze olyan fejlettségű tudatszinttel rendelkezett, melynek birtokában képes volt akadálytalanul utazni a lét dimenziói között. Így számukra a születés és a halál, mint olyan, nem tűnt többnek egyszerű átalakulásnál, pontosabban egy kapun történő áthaladásnál. Ezt a kaput egyébiránt a Lelkek Kútjának nevezték, mely később Egyiptom öröksége lett. Nos, az atlantidák tudata olyan magas rezgésű volt, hogy gond nélkül felfedezhette a teremtés multidimenzionális törvényszerűségeit és megismerhette az egyes létsíkok lakóit. Így kerültek kapcsolatba az angyalokkal. Tőlük kapták tudásuk és bölcsességük ama részét, mely oly hatalmassá és szinte legyőzhetetlenné tette az atlantiszi fajt. E spirituális tanulás folyamán olyan mágikus pecsétek birtokába kerültek, melyek segítségével kezükbe vehették sorsuk alakítását. Meditatív úton ráhangolódva ezekre az ősi kozmikus hieroglifákra, bevonzották lényükbe az univerzum alkotóerőit. Gyakorlatilag korlátlan hatalomra tettek szert ez által.

Amikor elérkezett e dicső civilizáció életének alkonya, szinte minden tudást magukkal vittek, templomaikat és szentélyeiket pedig túlnyomórészt megsemmisítették. Ám egy rejtélyes helyen – melyet egyelőre csak kevesen ismernek, s ez maradjon is így – mégis megőrződtek a mágikus pecsétek. Eme jelképek egyikét ezúttal a nyilvánosság elé tárom.


Csakra és karizma


Ez a szimbólum az atlantiszi misztériumiskolákban bizonyos képességek növelésére volt használatos. Amikor a beavatottak a harmadik szemük edzésébe fogtak, akkor többek között ennek az angyali jelképnek a segítségével fókuszálták a kozmosz teremtő erőit vágyaikba. A harmadik szem – igaz, elcsökevényesedett formában – ma is megtalálható az emberi energiamezőben. Úgy ismerjük, mint a homlokunk közepén elhelyezkedő energiaközpontunkat, csakránkat, melynek kondicionálásával aurát és különféle energiákat, azon felül pedig számtalan ismert és ismeretlen entitást: angyalokat, szellemeket, elementálokat, pillanthatunk meg az átlagos érzékszervek számára láthatatlan szférákban. A harmadik szem, mint ahogy neve is mutatja, a spirituális látás fő központja. Azonban korántsem merül ki ennyiben a jelentősége. Amikor valaki az akaratát szeretné „ráhelyezni”, átvinni a sorsára vagy éppenséggel egy másik személyre, akkor ezt annak függvényében teheti meg, hogy mennyire fejlett, illetve erős ez a csakrája. Ha – tegyük fel – a szokványos méretűnél lényegesen „izmosabb”, tágabb és teherbíróbb valakinek ez az energiaközpontja, akkor annak az embernek karizmát kölcsönöz, és úgy érezhetjük a jelenlétében magunkat, mint akinek a szavára mindenképpen oda kell figyelnünk. Szinte minden sikeres személynek sajátja a fejlett harmadik szem, és fordítva, addig tud csak valaki a csúcson maradni és szuperteljesítményt nyújtani, amíg jól karbantartott homlok csakrával rendelkezik.


Energiáink koncentrálása

Ez alkalommal egy olyan módszert szeretnék neked bemutatni, amely lehetővé teszi számodra, hogy egyszerre lehess gyors, s ugyanakkor megfontolt, amikor döntéseket hozol. Induljunk ki abból a könnyen belátható axiómából, hogy a helyes döntéshozatal egy viszonylagos belső egyensúly nélkül nem működik. Aki állandóan negatív gondolatokkal és önromboló bírálatokkal bombázza tudatát, aligha csodálkozhat azon, ha a kitűzött céljait nem, vagy csak óriási erőfeszítések árán éri el. Ennek tükrében a sorsprogramozás nevű mentális technika alapfeltételei a következőképpen alakulnak:

• Néhány percre elvonatkoztatunk a mindennapi zavaró gondolatoktól, és befelé figyelünk,
• Koncentrálunk, és nem hagyjuk szétfolyni a szellemi energiáinkat,
• Átmenetileg felfüggesztjük a belső párbeszédünket,
• Elengedjük a bennük lévő görcsös megfelelési és teljesítménykényszert.


Szerintem erre a legtöbben képesek vagyunk. Ha ezek után úgy határoznál, hogy sikert programozol a sorsodba, akkor nem szükséges mást tenned, mint követned az alábbi lépéseket:

1.) Az ellazulás fázisaként juttasd magad meditatív állapotba egyre lassuló, lazító légzéssel, félhomállyal, kellemes illattal, zenével, ahogy szereted. Erre helyezz nagy hangsúlyt, ne sajnáld rá az időt!
2.) Ebben a módosult tudatállapotban képzeld el saját magad teljes testi mivoltodban. Lásd magad kívülről.
3.) Ezután vizualizáld (jelenítsd meg képileg magadban) azt a szándékodat vagy vágyadat, amit a sorsodba óhajtasz programozni. Ha sok pénzt szeretnél, akkor képzeld el a kinyújtott tenyeredben azt a csekket, vagy azt a papírra írt összeget, ami már elnyeri a tetszésedet. Ha egy üzletet szeretnél tető alá hozni, akkor képzeld el, amint kezet fog veled az üzlettársad és gratulál. Ha szeretnél valakivel kibékülni, akkor hasonló módon az előbbiekhez, a lehető legegyszerűbben jelenítsd meg belső képernyődön a pozitív kimenetelű szituációt. De a tárgyaktól kezdve személyeken át a különféle élethelyzetekig bármi lehet, amit magad elé vetítesz. Arra törekedj, hogy minél életszerűbbé tedd a képet.
4.) Kulcslépésként képzeld el az atlantiszi harmadik szemre ható szimbólumot, amint a vágyképeddel és veled szemben, magasan lebeg! Lásd, amint ebből a jelképből egy kellemes sárgás színű fény elkezd rád ragyogni. Tehát a testedet és a vágyképedet egyaránt átjárja ez a fény. Mindez legalább 3-5 percig tartson.


5.) Ha már mindent teljesen feltöltött a meleg, éltető, üdítő fény, ami ebből a szimbólumból árad, akkor abbahagyhatod a vizualizációt, és visszatérhetsz a normál, hétköznapi tudatállapotodba.
6.) Ezt elegendő naponta egyszer elvégezni. Nem igényel 8-10 percnél több időráfordítást.

 

A teremtő erők működése


Ezt a sorsprogramozó technikát mindennap megismételheted egészen addig, amíg a vágyad be nem teljesedik. Sokan ösztönösen igyekeznek minél több energiát juttatni céljaikba oly módon, hogy lefekvés vagy felébredés előtt, újra meg újra elképzelik, amint vágyaik beteljesülnek. Ez igen hatásos, de nem mindig célravezető. Az iméntiekben egy olyan ősi atlantiszi beavató praktikát tártam fel, mely különös aktualitással bír. Minthogy a 2008-as év spirituális, illetve energetikai szempontból a látás éve volt, ennek okán olyan technikát választottam a sok közül, mely már kis erőráfordítással is mindenkinél kézzelfogható, pozitív változásokat idéz elő az életében. Amikor a sorsprogramozásodat siker koronázza, tapasztalni fogod magadon, hogy megnő az életkedved és egy oldott, örömteli létállapotba kerülsz. 

A HARMADIK SZEM


A harmadik szem a szándékunk érvényesítésének a legfőbb centruma. Mi több, a bátorságunk és a hitünk ereje, illetve gyengesége is innen fakad. A tudati energiáink szabad áramlása, ami a mindennapjaink síkján ösztönösség, spontaneitás és improvizációs készség formájában ölt testet, szintén ezen a csakrán múlik. Amennyiben a hajlamainknak, életfeladatainknak és lelkünknek megfelelően vezetjük az életünket, vagyis hallgatunk ama bizonyos belső hangunkra, akkor tudható, hogy harmadik szemünk jól működik. Ellenben, ha valaki állandóan meghátrál a kihívások elől, rendszerint feladja a vágyait, és nem mer meglépni az életével kapcsolatos fontos lépéseket: nem kezdeményez, csak tervezget, biztosra akar menni, sokat aggodalmaskodik, akkor a harmadik szeme nagy valószínűséggel gátolt. Voltaképpen a gátlások és a belső görcsök negatív energiák az aurában, melyek útját állják a mindig friss, teremtő erővel bíró tudati energiáknak. E helyütt nem mennék részletesebben bele, de a férfi-női, azaz párkapcsolati energiák egyik fő elosztó központja is itt található. Így függ össze párkapcsolataink sikeressége és vágyaink valóra váltása, melyek a 21. században egyáltalán nincsenek összhangban egymással.

 

Szeretnél még több ilyen és ehhez hasonló érdekességekről olvasni? Akkor mindneképpen vedd meg a HIHETETLEN MAGAZIN aktuális számát!

 

 

 

SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL