HOROSZKÓP

Külső és belső bolygóink üzenetei

Csillagjegyeink meghatározott bolygó(k) uralkodása alatt állnak, amelyek meghatározzák lényegi habitusunkat. De maguk a bolygók szintén feloszthatók elhelyezkedésük alapján külső és belső bolygókká, amelyek tulajdonságaiból fakadóan befolyásolják jellemünket. A Te bolygód milyen erőkkel rendelkezik?

 

Senki nem tudja bizonyítani, hogy pontosan mi módon hatnak ránk a bolygók. Egyes feltételezések szerint biológiánkra vagy biokémiánkra hatnak a gravitáción, az elektromágnesességen, a sugárzáson vagy a rádióhullámokon keresztül. Mások úgy vélik, hogy minden egyes bolygó az egész univerzumra jellemző alapvető rendezőelvet tükrözi. A kínai asztrológiában az egyes bolygók meghatározott természeti alapenergiákat képviselnek. A különböző elméletek alapján feltételezhető, hogy a körülöttünk lévő „kozmikus órák” közvetlen hatással vannak életünkre. Ahogyan a Föld körüli bolygók egyazon cikluson belül keringenek és változnak, úgy az ember élete és pszichéje is változik.

Megkülönböztethetünk külső és belső bolygókat a Naphoz viszonyított helyzetüket tekintve, miközben maga a Nap és a Hold is képes befolyásolni jellemünket. Az asztrológiában a Napot és a Holdat más néven fényként is nevezik. A belső bolygókat a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz, Mars, a Jupiter, és a Szaturnusz alkotja. Ez a hét leggyorsabban keringő bolygónk Naprendszerünkben. Más néven ezek az úgynevezett személyes bolygók, ugyanis identitásunkhoz, személyiségünkhöz, és a mindennapi viselkedésmintáinkhoz kapcsolódnak.

Nap


A Nap megmutatja, hogy mi az, amit fontos éreznünk. Ő a Naprendszerünk éltető központja, amely a tudatos és aktív életerőt, céltudatosságot, valamint azt a személyt képviseli, akivé válni szeretnénk. Ez életünk lényege individuumként. Magát a Napot tiszteljük, amikor követjük szívünket. Uralma alatt álló csillagjegy az Oroszlán.

Hold


A Hold képviseli a családi életünket, terveinket, és érzelmeinket. Női energiát mutat, ugyanakkor a családi gyökerekkel és a múlttal áll kapcsolatban. Amikor magunkat és másokat ápolunk, akkor magát a Holdat tiszteljük. Uralma alatt álló csillagjegy a Rák.

Merkúr


A Merkúr mutatja azt az utat, amely során feldolgozzuk az információt és kommunikálunk. Gyakran „Szárnyas hírnökként” vagy a „Trükkösként”emlegetik, mert magát a gondolkodásmódunkat képviseli. A Merkúr a mi intellektuális és mentális állapotunk, valamint a verbális és nem verbális kommunikációnk. A megfigyelésünkre – a látásunkra és hallásunkra – gyakorol hatást, hogy észrevegyük, mi fontos számunkra és mi nem. Uralma alatt álló csillagjegy az Ikrek és a Szűz.

Vénusz


Az érzelmeinket, a szerelmet, és az élvezetet nyújtó dolgokat képviseli a Vénusz. A szeretet és kreativitás jele. A vonzerő, szépség, harmónia, művészet, egyensúly és gyógyulás mind e bolygó hatáskörébe tartoznak. Az, hogy mennyire tudunk kapcsolódni és vonzódni másokhoz, illetve a pénzhez való viszonyunkat is ez a bolygó befolyásolja. Uralma alatt álló csillagjegy a Bika és a Mérleg.

 

Mars


A Mars mutatja az agresszív és rámenős oldalunkat, ahogyan azt is, hogy mennyi energiánk van. Cselekvéseinket és fizikális energiánkat uralja. Ez az a bolygó, amely biztosan begyújtja a szenvedélyt valami iránt, miközben energiával lát el, hogy elérjük, amit akarunk. Negatív hatása is lehetséges, a balesetekért, sérülésekért felelős. A Mars uralma alá tartozó csillagjegy a Kos és a Skorpió.

A soron következő Jupiter és Szaturnusz hosszabb pályával rendelkező bolygók, ezért ők a „szociális” bolygók, mivel a társadalomhoz való viszonyunkat befolyásolják.

Jupiter


Ez a bolygó jelenti azt a perspektívát, amin keresztül a valláshoz és a filozófiához kapcsolódunk. A Jupiter irányítja a szerencsét és a terjeszkedést. Növekedéshez, tanuláshoz, lehetőségekhez és szabadsághoz vezet az élet minden területén. Sikerben, jó teljesítményben és hosszú távú utazásban részesülhetünk, ha a Jupiter épp ránk ragyog. De ha nem, meghízhatunk és lustává válhatunk. Uralma alatt álló csillagjegy a Nyilas és a Halak.

Szaturnusz


A Jupiterrel szemben, ez a bolygó a biztonság iránti vágyunkat fejezi ki, valamint azt, hogy miként dolgozzunk keményen annak érdekében, hogy a szükséges önkontroll segítségével megbirkózhassunk az élet nehézségeivel. A Szaturnusz a leglassabb a belső bolygók közül, ezért ő uralja az élet legfontosabb leckéit, mint a felelősséget és a korlátozásokat. A különféle gátlásokat és a biztonságot jelképezi. Mire az ember eléri a 29 kort, a Szaturnusz mind a tizenkét csillagjegyen áthalad – ekkorra elvégezzük az „első forduló” életfeladatait és végképp elérjük a felnőtt kort. Uralma alatt álló csillagjegy a Bak és a Vízöntő.

A külső bolygókat az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó alkotja. Ezek a Naptól legmesszebb keringő bolygók a naprendszerben, ebből fakadóan lassabbak. Életutunkat a világban egy nagyobb perspektívából befolyásolják, mégis elsősorban a tudatalattinkra hatnak. Tapasztalatot és tudást adnak, hogy másokkal együtt hatékonyan részt vehessünk az élet valamennyi területén. Az asztrológiában ezek a bolygók jelentik az egész nemzedékünk kollektív karmáját, amiben születtünk. A keleti kultúrában a karma jelenti egy személy teljes életének tevékenységeit – a múltat, jelent, és jövőt. E szerint mi mindannyian felelősek vagyunk a saját életünkért, valamint a viselkedésünkből eredő szenvedésekért és örömökért, amelyek ránk és másokra egyaránt hatnak. Egyszerűbben fogalmazva, a karma az ok és okozat törvénye, amely arról szól, hogy hogyan irányítjuk az energiáinkat. A Bibliában is megtaláljuk ezt a gondolatot, miszerint „Ki mint vet, úgy arat”.

Uránusz


Ez a bolygó mutatja, hogy mennyire különbözünk másoktól, ugyanakkor érdekes módon a technológiával is összefügg. A hirtelen és váratlan változások, valamint a felfordulás bolygója. Az Uránusz zaklatottságot, zavart, hirtelen bepillantást, és lázadást okoz. A társadalom területén ez a fajta energia irányítja a radikális ideológiákat és ezek „bajnokait”. Az olyan forradalmi eseményeket uralja, amelyek megzavarják a meglévő, hagyományos rendet, de képes szabadságot létrehozni. Találékonyságot és egyediséget is jelent. Uralma alatt álló csillagjegy a Vízöntő.

Neptunusz


A Neptunusz az álmainkat, kívánságainkat, vagyis a képzeletünket uralja, ugyanakkor a téveszméinket, csalódásokat, hazugságokat, a gyógyszerekkel és kábítószerekkel való kapcsolatunkat is befolyásolja. Ez a bolygó az illúzió, a zavartság, és a megtévesztés planétája. Spirituális fejlődésünkben nagy szerepet játszik, miközben uralma alatt állnak a társadalmunk különcei. Magasabb szinten a látnokok, valamint a ragyogó és karizmatikus személyek befolyásolója. Alacsonyabb szinten a vágyálmok és a kikapcsolódás irányítója ez a bolygó. Uralma alatt álló csillagjegy a Halak.

Plútó


Utolsó, legtávolibb bolygónk a Plútó, amely nagy csoportokhoz, egyének nagy erőihez (internet, rendőrség) kapcsolódik, amelyek egyszerre nagyszámú élőlény csoportjára hatnak. A nagy és mély átalakulás bolygója. A Plútó magában foglalja a halált, regenerációt és az újjászületést. A felszínre hozza mindazt, ami eddig rejtve volt a pusztulástól, a megtisztulástól és a megújulástól. Intenzív energiákat ural, miközben jelzi azokat a területeket, ahol tudatosan vagy tudat alatt igyekszünk hatalmat gyakorolni. A Plútó jelzi a karmikus feladatainkat, tehát az életben azokat a területeket, amelyeken a legmélyebb megértést kell megtalálnunk. Ez a folyamat bűntudatot, haragot, megszállottságot, és félelmet okozhat, ám a jutalom általában pozitív – egész életünk megváltozhat tőle. Uralma alatt álló csillagjegy a Skorpió.

A külső bolygók olyan egyesítő energiát biztosít, amely minden generációt más és más módon befolyásol, hogy együttesen alakítsák a világot maguk körül.
A belső bolygók megmutatják, milyen személyes jellemzők jelennek meg egy bizonyos személy életében.


A külső és belső bolygók együttesen egy átfogó képet nyújt azokról az energiákról, amelyek valamely személy tapasztalatait a születésétől haláláig befolyásolnak.

 

 

 

SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL