SZÁMMISZTIKA

Nevünk, névszámunk rejtelmei

Nevünk is - akár bármilyen szó - rezgéseket kelt, melyek hangulatunkra is hatással vannak. Nem véletlen az a nyelvészeti összefüggés sem, mely szerint a hang szóból ered többek közt a hangulat szavunk is. A szüleink által adott név utal az újszülött személyiségére, egyéniségére a nevét alkotó betűk számértékein keresztül.

 

A számmisztikában minden egyes betűhöz tartozik egy neki megfelelő számérték, melyek mindegyike különböző rezgéssel rendelkezik. Az élet fordulópontjait a születés pillanatában uralkodó kozmikus sugárzások alapozzák meg. Hogy hogyan kapcsolódik mindezekhez a név?

A születés ideje nem csupán a véletlen műve, hanem a Természet lüktetésével, a kozmikus sugárzásokkal, rezgésekkel van kapcsolatban. Vagyis, ahogy szokták mondani, amikor „minden együtt áll". Ez érvényes a név és a születés vibrálási számértékeire is. Amennyiben ez az összhang nincs meg, úgy az egyéniségben mindez ellentmondásokhoz vezethet, a sors alakulását is negatív irányban befolyásolhatja. A harmóniáról a Természet igyekszik gondoskodni, hogy akkor szülessen meg egy gyermek, amikor az számára a legjobb. A pillanat leginkább akkor lesz szerencsés, ha a szülők, már jó előre megegyeznek a születendő baba nevét illetően. Amennyiben ez nem történik meg, sőt esetleg a világra jövetele előtt pár perccel kapja meg a nevét, úgy ez az említett összhang nem jöhet létre a születés ideje és a neve között.
Annak is van jelentősége, hogy csak a természetes szülők nevezhetik el a gyermeket, hiszen a kicsi az ő életük folytatása. Ilyenformán az örökbefogadó szülőknek sincs „joguk" eldönteni ezt az egész életre kiható momentumot.

Amennyiben nem a neki megfelelő névvel keresztelik el a babát, úgy – mivel a születés pillanata adott - a későbbiekben meg lehet változatni azt, feltéve, hogy túl sok a diszharmónia a csemete életében. Nem kell rögtön az egész nevet megváltoztatni, elég lehet egy, az eredetihez hasonló hangzású, vagy egy második keresztnév felvétele is. Például lehet Katalin helyett Katinka, vagy Gergő helyett Gergely az új választás.


Ha névváltoztatásra kerül a sor, itt is a természetes szülők szava a döntő, azonban ha az érintett már felnőtt, úgy saját maga találhatja meg a számára a legmegfelelőbbet. Érdemes igénybe venni ilyenkor egy numerológus segítségét, aki számításokat végez a felmerülő javaslatok alapján, megvizsgálva a névösszetétel rezgéseit, és aki adott esetben javasolhat is egy-egy megfelelő változatot. Dönteni nyilvánvalóan ez esetben sem ő fog, csak segít a választásban.


A cikk elején szó volt arról, hogy minden betűhöz tartozik egy neki megfelelő számérték, ez alapján számítható ki a névszám. A pontosság érdekében külön kell kezelni a magánhangzókat és a mássalhangzókat eltérő rezgéseik miatt. Végezetül majd összeget is számolnunk, de valóban csak a legvégén.


A magánhangzókból a lélekszámot, a mássalhangzókból a személyiségszámot, a név összes betűjéből az önmegvalósult személyiségszámot kaphatjuk meg. A lélekszám arra enged következtetni, hogy milyen valójában a lélek rezgése a személyiségen keresztül, az energiaminta kiválasztódása az adott életre. Általa megtudhatjuk, hogy mi zajlik le a mélyen, a belső világunkban.


A személyiségszám jelképezi azokat a feladatainkat, amelyeket a jelenben meg kell oldanunk. Általa képet kaphatunk erősségeinkről és gyengeségeinkről egyaránt.
Az önmegvalósult személyiségszám tanúskodik arról, hogy milyen céljaink vannak az életben, és azokban hol tartunk, figyelembe véve a karmikus feladatokat is.

Az egyes névszámok kiszámításához használjuk a következő táblázatot:

Először is leírjuk a születéskor kapott teljes nevet, ha van, az „ifjabb" megkülönböztetéssel együtt. Ne az ifj. rövidítéssel számoljunk, hanem az „ifjabb" szócskával. Az a név, amely születési anyakönyvi kivonatunkban szerepel, egy életre meghatározó a számunkra. Ha a későbbiekben megváltoztatjuk, mert házasságot kötünk, vagy épp művésznevet választunk, akkor is a születési nevünk lesz a mérvadó.


A név leírása után minden betű alá írjuk oda a neki megfelelő értéket, melyeket azután adjunk össze. Ez a tiszta szám, mely, ha kétjegyű, össze kell adni a számjegyeket, hogy egyjegyű legyen. Ez a már említett önmegvalósult vagy tehetség személyiség szám. Ezután vegyük szemügyre a magánhangzókat, miután újra leírtuk a nevet. Az ezeknek megfelelő számokat írjuk a betűk alá, és ha összeadtuk az előzőhöz hasonlóan egy számjegyű értékig, akkor megkaptuk a lélekszámot. Érdekes és fontos megjegyezni, hogy számos numerológus az Y-t is ilyenkor a magánhangzók közé sorolja.


A mássalhangzókkal hasonló a dolgunk, mint a magánhangzókkal, és ha eljutottunk az egyjegyű összegig, akkor előttünk áll a személyiségszámunk is egyúttal.

 

SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL