SZÁMMISZTIKA

A születési szám energiája

Amikor megszületünk, szüleinktől egy nevet, a Világegyetemtől pedig egy számot kapunk. A születési szám által feltárt információk és az adott számhoz tartozó spirituális törvények alkalmazásának segítségével bárki képes jelentősen megváltoztatni az életét.

 

Születési számunk megmutat számunkra bizonyos feladatokat és lehetőségeket. Mielőtt lehetőségeinkkel élnénk, bizonyos feladatokat meg kell oldanunk. Miután felismertük életutunkat, és elszántuk magunkat a hegy megmászására, rá fogunk lelni a bennünket a csúcs felé ösztönző erőkre és inspirációkra. Miután elhárítottuk utunkból az akadályokat, tapasztalat nehezen megszerzett bölcsességével felfegyverkezve nekiláthatunk életfeladatunk megvalósításának.

Az 1-esek kinyilváníthatják kreativitásukat és önbizalmukat.
A 2-esek tökéletes és kiegyensúlyozott diplomatákká válhatnak.
A 3-asok önkifejezésükkel és érzékenységükkel lelket önthetnek embertársaikba.
A 4-esek tökéletesen elsajátíthatják a céljaik megvalósításához vezető, lépésről lépésre haladó fejlődés képességét.
Az 5-ösök önfegyelmük által meglelhetik belső szabadságukat.
A 6-osok megpillanthatják és megérthetik az élet nagyobb összefüggéseit, és képessé válhatnak arra, hogy elfogadják a világ magától értetődő, alapvető tökéletességét.
A 7-esek megnyithatják önmagukat és embertársaikat a tudáson alapuló hit számára.
A 8-asok jólétre és hatalomra tehetnek szert, hogy egy magasabb rendű célt érdekében használják azt.
A 9-esek pedig a teljesség és a magasabb rendű bölcsesség ösztönző példájával szolgálhatnak embertársaik számára.


Így számold ki

1. Írd le pontosan a születési dátumodat. (év, hónap, nap)
Ne téveszd el a hónapok sorszámát:
1. Január, 2. Február, 3. Március, 4. Április stb.
Pl.: 1980. 2. 14.

2. Írj összeadásjelet minden számjegy közé.
1+9+8+0+2+1+4=25

3. Most írj összeadás jelet a kapott számjegyek közé.
2+5=7

4. A teljes születési számodat úgy kapod meg, ha az első összeget perjellel elválasztod a másodiktól, és leírod őket egymás után.
Pl.: 25/7

A születési dátumtól függően végül egy három vagy négy számjegyből álló születési számot kapsz végeredményül. Íme néhány példa:
Háromjegyű születési számok: 21/3, 27/9, 30/3, 32/5
Négyjegyű születési számok: 28/10, 29/11, 38/11, 48/ 12

5. Bal és jobboldali számok

Születési számunk minden egyes számjegye az életfeladatunkkal kapcsolatos rejtett információkat tár fel számunkra. Mind a baloldali számjegyek energiája, mind a jobboldali szám által képviselt energia komoly jelentőséggel bír, a perjeltől jobbra lévő számok azonban erősebb hatást gyakorolnak az ember életfeladatára.
Tehát: 21/ 3 esetén, mind a 2-es, mind az 1-es, mind a 3-as számok energiája keveredik benned. Olvasd el mindhárom jellemzést!
A legjellemzőbb energia azonban mind közül a 3-as.

6. Kétjegyű számok a jobb oldalon

Azon személyek, akik születési száma 10-re, 11-re, vagy 12-re végződik, olyan életfeladattal rendelkeznek, mely egyesíti magában mindkét számjegy alapvető energiáit és feladatait. Azaz a 10-es egyesíti magában a kreativitást és az önbizalmat(1), illetve az ezen tulajdonságokat felerősítő belső képességeket(0); a 11 azonos a dupla 1-essel, így felerősíti az 1-essel kapcsolatos összes feladatot és képességet; a 12-es pedig a kreativitásnak és az önbizalomnak(1) az együttműködéssel és egyensúllyal való egyesítése révén kreatív együttműködést teremt, így vegyítve az 1-esre és a 2-esre jellemző kihívásokat.

Tehát: 28/10 esetén, mind a 2-es, a 8-as, az 1-es és a 0 szám energiája keveredik benned. A legerősebb hatással azonban az 1-es és a 0- hat rád.

A teljes szám jelentősége

Tisztán matematikai módon kifejezve, a teljes születési szám az adott egyén életútját alkotó egyedi energiakeverékre utal. Ez az út nem csupán előre vezet: ezen az úton egyre feljebb jutunk, és ez képviseli a hegyet, amelynek a megmászására, e világra születtünk. A születési szám utolsó, jobb oldali számjegye, vagy számjegyei e hegy csúcsára, az elsődleges életfeladatunkra utalnak. Hogy elérhessük ezt a csúcsot, és megtapasztaljuk személyes sorsunk beteljesedését, végig kell haladnunk a bal oldali számjegyeken, a hozzájuk kapcsolódó energiákon és feladatokon, és be kell teljesítenünk azokat.
A hegy megmászásához és a magasabb csúcsok eléréséhez bátorságra, elkötelezettségre és összeszedett erőfeszítésre van szükség. Ha jól felkészülünk, kevésbé lesz nehéz a feladatunk, mint ha felkészületlenül vágunk neki az útnak.

Kattints a számaidra!

 

    

    

 

 

 


 

SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL